Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť AGROFINAL, spol. s r.o. so sídlom Mierová 24, 920 01 Hlohovec, v súlade s platnou legislatívou, ako

 • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv.„GDPR“).

je povinná rešpektovať zákonné nariadenia o ochrane osobných údajov tak, aby nemohli byť žiadnym spôsobom zneužité.

Aké údaje uchovávame?

 • Osobné údaje z kontaktných formulárov

Vaše osobné údaje (meno, email, tel. číslo) vpisujete do kontaktného formulára webovej stránky www.agrofinal.sk, kde zadávate svoje požiadavky na tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou, ale najmä žiadosti o cenovú ponuku, ktorú vieme pripraviť presne pre Vaše potreby.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby
 • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií.
 • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej požiadavky
 • Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

Zodpovedná osoba

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Ako je to s bezpečnosťou Vašich osobných údajov?

Ku Vašim osobným údajom pristupujeme s náležitou dôkladnosťou a zodpovednosťou, nie sú zverejňované, prenášané a ani spracovávané mimo našu spoločnosť. Dodržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu týchtou údajov, ktoré neposkytujeme tretím stranám. Pre odovzdanie Vašich údajov štátnym orgánom a organizáciám je potrebné riadne vystavené a právoplatné rozhodnutie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi spracovávanými spoločnosťou AGROFINAL, spol. s r.o.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na :

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Každý užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Adresa:

AGROFINAL, spol. s r.o., Mierová 24
920 01 Hlohovec
Slovenská Republika
Mail: sekretariat@agrofinal.sk
Telefón: 00421/33/7301 231 – 2

 

 

Platnosť podmienok: od 25.5.2018