AGROFINAL, spol. s r. o. , divízia MISTRAL – komponenty je úspešným výrobcom a predajcom pneumatického výsevného systému MISTRAL. Sídli v meste Hlohovec, cca. 100 km od Viedne. Spoločnosť má, ako bývalý výrobca poľnohospodárskych sejacích strojov, dlhoročné skúsenosťami v oblasti poľnohospodárskej techniky.

Pneumatický výsevný systém MISTRAL sa používa pre výsev všetkých druhov osív o veľkosti zŕn od 1 do 10 mm. Preto sejacie stroje s týmto systémom výsevu možno použiť pre výsev nielen hustosiatych obilovín, ale aj strukovín a olejnín (hrach, fazuľa, sója, repka atď).

Špeciálne upravené dielce sa využívajú aj do pneumatických výsevných systémov, ktoré s vhodne konštrukčne riešenou sejačkou umožňujú okrem výsevu osív aj súčasne prihnojovať granulovanými hnojivami a kryštalickými hnojivami s vhodným tvarom.

Pneumatický výsevný systém MISTRAL
Pneumatický sejací systém

Pneumatický sejací systém zložený z ventilátora na výrobu tlakového vzduchu, dávkovača na presné nadávkovanie osiva a injekčno-zmiešavacieho a rozdeľovacieho systému je určený na úspešné implementovanie do samostatných sejacích strojov, ale aj do strojov pre redukovanie predsejbovej prípravy pôdy, vrátane bezorebnej techniky. Použitie pneumatického sejacieho systému umožňuje dosiahnuť podstatne vyššiu úrodu a taktiež redukovanie spotreby osiva.

sejačky MiniMISTRAL

Divízia MISTRAL – komponenty je tiež výrobcom aj predajcom malej záhradnej techniky a to ručnej záhradnej sejačky MiniMISTRAL a ručného záhradného kultivátora MiniMISTRAL.

kultivátor MiniMISTRAL

AGROFINAL, spol. s r.o. exportuje 90% z výrobenej produkcie do Európskej únie, predovšetkým Nemecka, Francúzska, Rakúska, Španielska, Talianska, Veľkej Británie, Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Škandinávie a Beneluxu. Zvyšný predaj sa uskutočňuje na Nový Zéland, Ukrajinu a do Ruska.

Predaj a celá obchodná spolupráca sa zakladá na obchodnej sieti (zoznam partnerov), ktorá je na Slovensku a v Čechách tvorená jednotlivými dílermi. V ostatných krajinách má AGROFINAL exkluzívnych importérov (pre každú krajinu jedna firma).

Prostredníctvom svojich partnerov sa AGROFINAL zúčastňuje na najdôležitejších medzinárodných výstavách, ako napr.: Agritechnika Hannover, EIMA Bologna, SIMA Paríž, Agrokomplex Nitra a.i.

 

Dielne divízie sú vybavené štandardnou výrobnou technológiou: pásová píla, CNC rezací stroj na plechy plazmou a autogénom, univerzálne sústruhy, univerzálna fréza, stĺpové a stolové vŕtačky, ručné elektrické a pneumatické montážne náradie.

 

AGROFINAL, spol. s r.o., divízia MISTRAL – komponenty je držiteľom certifikátu pre systém manažérstva podľa EN ISO 9001 : 2000 v oblastiach svojich činnosti t. j. v konštrukcií, výrobe a predaji vzduchového systému na presné dávkovanie a distribúciu osív pre poľnohospodárske pneumatické stroje.

 

For more information in foreign language click to www.mistral.sk / Pre viac informácií kliknite na www.mistral.sk .