AGROFINAL, spol. s r.o., Divízia MISTRAL – komponenty, Sereďská cesta 740, Hlohovec – Šulekovo,  vyrába  a  dodáva:

  • Pneumatický výsevný systém – komponenty
  • Malá záhradná technika MiniMistral – sejačka MiniMistral a kultivátor MiniMistral

1.   Pneumatický výsevný systém

Pneumatický výsevný systém MISTRAL „štandard“ –  je základnou funkčnou časťou veľkých pneumatických sejacích strojov, určený pre výrobcov sejacích strojov a tiež ako  ND pre servisné opravy  už prevádzkovaných sejacích strojov. Pneumatický výsevný systém zabezpečuje  výsev hustosiatych obilnín (pšenica, jačmeň, raž, ovos), strukovín a olejnín (hrach, fazuľa, vika, repka) a trávovín s rozmermi zrna od 1 mm   do 10 mm.

Pneumatický výsevný systém MISTRAL „ s prihnojovaním“ –  je mimoriadne vhodný vo  výsevných  kombináciach, kedy je pneumatický sejací stroj kombinovaný s aktívnymi (rotačné brány), ako i pasívnymi (kultivátory/kombinátory)  strojmi na predsejbovú prípravu pôdy, vrátane širokoplošných výsevov hustosiatych plodín pomocou moderných bezorebných technológií.
Pneumatický výsevný systém Mistral umožňuje súčasný výsev štartovacej dávky umelého  hnojiva buď spolu s osivom, alebo separátne cca 2-3 cm hlbšie a cca 3 cm povedľa osiva. (viď obrázok). Tým, že umelé hnojivo je zapravované súčasne pri sejbe pod povrch pôdy, zvyšuje sa jeho účinnosť, obmedzuje sa počet prejazdov po poli a na rozdiel voči hnojivu aplikovanému priamo na povrch pôdy sa zamedzuje  jeho znehodnocovaniu – sublimácii   pôsobením priameho slnečného žiarenia.

 

 

Vhodným konštrukčným riešením sejacích strojov je možné pneumatickým výsevným systémom MISTRAL zabezpečiť výsev hnojiva a osiva spôsobom:

1. v zmiešanom stave osivo – hnojivo (obr. 1)
2. v oddelenom stave osivo – hnojivo (obr. 2)

  1. Princíp pneumatického systému pre výsev a hnojenie nadávkovanou zmeskou z osiva a hnojiva

 2. Princíp samostatného ukladania hnojiva a
následne samostatne osiva do pôdy

Centrálne dávkovanie je srdcom celého systému pneumatických sejacích strojov. Umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu. Osivo i hnojivo je objemovo presne dávkované odmerným telesom (2).

Celý dávkovací priestor je utesnený gumovou manžetou (2a) a nylonovou kefkou (2b). Dávkovanie je odvodené od ubehnutej dráhy, jeho presnosť nie je ovplyvňovaná rôznorodou sypkosťou osiva, pozdĺžnym alebo priečnym sklonom poľa alebo otrasmi. Tvarovanie odmerného telesa (2) zaručuje optimálne dávkovanie osiva.

Pomocou dvierok je možno zásobník ľahko a rýchlo vyprázdniť. Aj jemné osivo bude úplne vysiate. Zostane iba malé množstvo, maximálne do pol kila. S cieľom zamedziť nepresnostiam v dávkovaní najmä pri mikrovýseve, sú komôrky dávkovača pri siatí priebežne čistené rotačnou kefkou (2c).

 

Spoločnosť AGROFINAL dodáva tak celý výsevný systém, ako aj jednotlivé komponenty a dielce.

Prehľad základných komponentov vzduchového systému v rôznych rozmerových parametroch a podľa určenia:

2.   Malá záhradná technika

Záhradná sejačka MiniMistral pre výsev všetkých plodín charakteru týchto osív – obilie, kukurica, reďkovka, pór, pažítka, špenát, uhorky, červená repa, hrášok, fazuľa, hrach, mrkva, šalát, cibuľa, kapusta, paradajky, horčica, rebarbora, brokolica.

Záhradný kultivátor MiniMistral pre kultivovanie pôdy pred siatim aj po sejbe použitím vhodného prídavného náradia.

kultivátor MiniMISTRAL