Divízia MISTRAL – komponenty ponúka nasledovné služby:

  • Predaj pneumatického výsevného systému a jeho náhradných dielov
  • Opravárenský servis dielcov pneumatického výsevného systému
  • CNC rezanie plechov

 

1. Predaj pneumatického výsevného systému a jeho náhradných dielov

Divízia MISTRAL – komponenty zabezpečuje predaj pneumatického výsevného systému a jeho náhradných dielov v objekte  AGROFINAL – Šulekovo, Sereďská cesta 740, 920 03 Hlohovec – Šulekovo v

pracovných dňoch od 6:00 hod do 14:30 hod.

Mimo pracovnej doby je predaj komponentov – náhradných dielov vzduchového výsevného systému zabezpečený v areáli AGROFINAL na Čerpacej stanici PHM, Sereďská cesta 740, 920 03 Šulekovo, tel.: 033/7341108.

 

2. Opravárenský servis dielcov pneumatického výsevného systému

Divízia MISTRAL – komponenty zabezpečuje servis, opravy a repasiu jednotlivých častí pneumatického výsevného systému.

 

3. CNC rezanie plechov

Divízia MISTRAL – komponenty ponúka voľné výrobné kapacity v technológií rezania plechov CNC rezacím strojom:

 – plazmovým rezaním plechov do hrúbky 0,5 až 30 mm delenie materiálu pásovou pílou
 – rezanie plechu autogénom (zmesou plynu acetylén- kyslík) v hrúbkach 6 až 200 m

Výhodou zákazníka je možnosť operatívneho zabezpečenia si plechov na  rezanie priamo v predajni Hutného materiálu AGROFINAL – Šulekovo.