AGROFINAL, spol. s r.o., Divízia MISTRAL - komponenty

AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec (mesto 100 km východne od Viedne), bývalý výrobca poľnohospodárskych sejacích strojov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poľnohospodárskej techniky, je úspešným výrobcom a predajcom pneumatického výsevného systému MISTRAL. Tento sa používa pre výsev všetkých druhov osív o veľkosti zŕn od 1 do 10 mm. Preto sejacie stroje s týmto systémom výsevu možno použiť pre výsev nielen hustosiatych obilovín, ale aj strukovín a olejnín (hrach, fazuľa, sója, repka atď).

AGROFINAL je aj výrobca upravených dielcov do špeciálnych pneumatických výsevných systémov, ktoré s vhodne konštrukčne riešenou sejačkou umožňujú okrem výsevu osív aj súčasne prihnojovať granulovanými hnojivami a kryštalickými hnojivami s vhodným tvarom.

Divízia MISTRAL – komponenty je tiež výrobcom aj predajcom malej záhradnej techniky a to ručnej záhradnej sejačky MiniMISTRAL a ručného záhradného kultivátora MiniMISTRAL.

 

Pneumatický sejací systém zložený z ventilátora na výrobu tlakového vzduchu, dávkovača na presné nadávkovanie osiva a injekčno-zmiešavacieho a rozdeľovacieho systému je určený na úspešné implementovanie do samostatných sejacích strojov, ale aj do strojov pre redukovanie predsejbovej prípravy pôdy, vrátane bezorebnej techniky. Použitie pneumatického sejacieho systému umožňuje dosiahnuť podstatne vyššiu úrodu a taktiež redukovanie spotreby osiva.

AGROFINAL je dodávateľom základných komponentov pneumatického výsevného systému do sejacích strojov,  90% z vyrobenej produkcie exportujeme do Európskej únie, predovšetkým Nemecka, Francúzska , Rakúska, Španielska, Talianska, Škandinávie a Beneluxu, ale aj do Veľkej Británie a Nového Zélandu. Zvyšný predaj sa uskutočňuje na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Litve, Bulharsku, Ukrajine a Rusku. Predaj a celá obchodná spolupráca sa zakladá na obchodnej sieti (zoznam partnerov), ktorá je na Slovensku a v Čechách tvorená jednotlivými dílermi. V ostatných krajinách má AGROFINAL exkluzívnych importérov (pre každú krajinu jedna firma). Prostredníctvom svojich partnerov sa AGROFINAL zúčastňuje na najdôležitejších medzinárodných výstavách, ako napr.: Agritechnika Hannover, EIMA Bologna, SIMA Paríž, Agrokomplex Nitra a.i.

Dielne divízie sú vybavené štandardnou výrobnou technológiou: pásová píla, CNC rezací stroj na plechy plazmou a autogénom, univerzálne sústruhy, univerzálna fréza, stĺpové a stolové vŕtačky, ručné elektrické a pneumatické montážne náradie.

AGROFINAL, spol. s r.o., Divízia MISTRAL – komponenty je držiteľom certifikátu pre systém manažérstva podľa EN ISO 9001 : 2000 v oblastiach svojich činnosti t. j. v konštrukcií, výrobe a predaji vzduchového systému na presné dávkovanie a distribúciu osív pre poľnohospodárske pneumatické stroje.