Na podstránkach nájdete dokumenty o schválení k prestavbám a systémom plynových zariadení, pokiaľ sa Vám nezobrazujú, kontaktujte nás.

Dokumenty a software
Ktoré autá a akýn typom splynovača môžete prestavať nájdete v zozname schválených systémov, automobilov a retrofitov . Na tejto stránke tiež ako zmluvní partneri môžete požiadať o software na kalibráciu.

Výpočet obsaditeľnosti
Vzhľadom na časté prípady nesprávneho spôsobu výpočtu obsaditeľnosti, uvádzame metodiku výpočtu, pretože po prestavbe na plyn, dochádza k zvýšeniu prevádzkovej hmotnosti vozidla o hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti natankovaného LPG.