Aké vozidlo je možné prestavať?

 • Vo všeobecnosti je možné na alternatívny pohon LPG prestavať akékoľvek benzínové vozidlo, záleží však na technických možnostiach konkrétneho výrobcu splyňovacieho zariadenia. Pre vozidlá FSI, TSI, (t.j. s priamym vstrekom benzínu do spaľovacieho priestoru) v tejto dobe zatiaľ odporúčame počkať s prestavbou na LPG (hoci zopár prestavieb bolo realizovaných). Problémy sú najmä s chladením benzínových vstrekovačov a taktiež v súčasnej spotrebe LPG a benzínu v pomere cca 2:1 (podľa objemu konkrétneho motora napr.8l LPG a 4l benzínu, resp. 6l LPG a 3l benzínu…).

Ako dlho trvá montáž?

 • Prestavbu pre 4-valcový motor realizujeme v priebehu dňa, 6-valec, resp. 8-valec za dva, resp. tri dni (záleží na koncepcii vozidla). Atypické montáže výkonných, najmä terénnych vozidiel dohodneme individuálne pri osobnej návšteve spojenej s obhliadkou vozidla.

Je možná prestavba na splátky?

 • Naša spoločnosť poskytuje vlastný splátkový spôsob na šesť mesiacov bez akéhokoľvek navýšenia ceny. Požadujeme však zriadenie trvalého príkazu v prospech nášho účtu. Prvá splátka v hodnote cena montáže/6 je splatná v deň montáže, resp. je možné ju uhradiť v hotovosti pri preberaní vozidla a potom zvyšných 5 splátok prevodom z účtu na základe zriadeného trvalého príkazu. Tento spôsob sme zvolili s ohľadom na finančné možnosti zákazníka, ktorý takto nepreplatí navyše ani cent.

Ak je vozidlo v leasingu, potrebujem súhlas leasingovej spoločnosti ?

 • Áno, vozidlo je totiž až do splatenia leasingových splátok majetkom leasingovej spoločnosti. Doteraz podľa našich skúseností žiadna leasingová spoločnosť súhlas nezamietla.

Aká je záruka na montáž?

 • Zo zákona 24 mesiacov, resp. 60.000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál (filter kvapalnej a plynnej fázy), nakoľko nemôžeme garantovať čistotu LPG z čerpacích staníc.

Je treba vykonávať kontrolu po montáži, ak áno, ako často?

 • Po najazdení 2.000 km po montáži vykonávane bezplatnú kontrolu zariadenia LPG, podľa potreby systém pripojíme na diagnostiku a doladíme. Všetky ďalšie kontroly sú vypísané v návode na obsluhu. Tieto intervaly doporučujeme dodržiavať, aby sme mohli garantovať záruku celého systému.

Je potrebné absolvovať pravidelné ročné kontroly?

 • Nie. Platná legislatíva takéto prehliadky nevyžaduje.

Ako je to s automobilmi ázijských výrobcov?

 • V nedávnej minulosti sme do vozidiel ázijských výrobcov, ale aj do vozidiel Ford montovali prídavné zariadenie „Flashlube“, slúžiace na mazanie a zároveň chladenie sediel a stopiek ventilov. Toto zariadenie je teraz nahradené novším systémom JLM, cena sa však nemení, t.j. cena montáže je navýšená o 100,-EUR.

Aká je spotreba LPG (plynu) v porovnaní so spotrebou benzínu?

 • Kvantitatívne je priemerná spotreba plynu v porovnaní s benzínom vyššia asi 20%.

Ako je to s rezervou po montáži LPG, musím mať zvláštny úchyt?

 • Rezervu a ani dojazdové koleso nie je potrebné mať v povinnej výbave, t.j. pre tieto prípady odpadá akákoľvek povinnosť mať zvláštny úchyt, nakoľko zákon 725/2004 Z.z. bol upravený vyhláškou č.578/2006 Z. z. nasledovne:
  • Z povinnej výbavy podľa §1, ods.1 písm.a až e) Vyhlášky 578/2006 Z.z. odpadá povinnosť mať vo vozidle zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso (rezervu), pre vozidlá splňujúce nasledovné požiadavky podľa:
  • §1, ods.2, písm.a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík
  • §1, ods.2, písm.b) náhradným kolesom nemusia byť vybavené vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie

Aká je záruka na vozidlo po montáži LPG do nových, resp. jazdených vozidiel v záručnej lehote?

 • Toto je problém, pretože veľmi málo predajcov nových automobilov drží záruku na vozidlo po montáži LPG. Vždy však v takýchto prípadoch odporúčame konzultáciu s predajcom a potom to je len na rozhodnutí zákazníka či montovať, alebo nie. Naštastie spolupracujeme s niektorými predajcami, ktorí záruku dokážu držať aj po dodatočnej montáži zariadenia LPG.

Môže sa použiť benzínový ukazovateľ stavu paliva aj pre LPG?

 • Technicky by to bolo možné, zatiaľ však výrobcovia splyňovačov takúto možnosť neponúkajú, preto sa používa zvlášť ukazovateľ stavu LPG umiestnený na viditeľnom mieste vodiča. Tento prepínač plní aj ďalšie funkcie, ako napr. zapínanie a vypínanie systému, akustické upozornenie prepnutia z režimu „plyn“ do režimu „benzín“ v prípade vyjazdenia obsahu plynovej nádrže. Prepínanie týchto režimov prebieha pri splnení požadovaných parametrov automaticky.

Otázka bezpečnosti zariadenia LPG

 • Táto otázka je relevantná, nakoľko v laickej verejnosti kolujú „zaručené“ informácie o tom, že plynový pohon je nebezpečný, vybuchuje atď. Pre vytvorenie vlastného názoru na túto skreslenú tému doporučujeme otvoriť si nasledovný odkaz, kde Združenie LPG na svojej stránke zverejňuje nielen technické informácie, ale aj skutočné a pravdivé fakty o tzv. bonfire testoch a bariérových skúškach.

Viď. nasledovný link:

http://www.zdruzenie-lpg.sk/index.php?option=com_content&;task=section&id=8&Itemid=34